INDIVIDUÁLNÍ A PÁROVÉ TERAPIE

JAK PRACUJEME?

Přistupujeme ke každému klientovi zcela individuálně, bez předsudků s maximálním respektem k jeho svébytnosti a jedinečnosti. 

 

Nesnažíme se o klientovo přizpůsobení se jeho okolí, naopak vnímáme terapii jako hledání způsobu, jak být plně sám sebou. Nestavíme se tedy do expertní role a nevynášíme soudy na základě podobnosti s jinými případy. 

 

S každým klientem tak vzniká terapie nová a osobitá. Naše role jsou spíše rolí provázejícího. 

Snažíme se o co možná největší opravdovost setkání, kdy se klient setkává nejen s námi, ale také sám se sebou.

Společně pak usilujeme o poznání klientových vlastních možností a jejich uskutečňování, tak aby mohl žít naplněný život, opravdově a svým vlastním způsobem.

Autentický způsob života umožňuje nejen uzdravení, ale také k naplnění svého životního potenciálu.

 

V naší práci využíváme metodu Life Dynamic. 

Life Dynamic je unikátní integrativní koncept rozvoje jednotlivce i týmu. Jeho používání nabízí možnosti osobního růstu, uvědomění a poznání vlivů vlastní historie na současný život, zážitek individuálního i párového terapeutického procesu, rozvoj a nácvik dovedností komunikace, zvládání krizových situací, práce s jednotlivci i párem cestou kontinuální sebezkušenosti a seberozvoje.

 

CENÍK SLUŽEB

Individuální terapie

1000 Kč/ hodinu

Párová terapie

1500 Kč/hodinu

V případě dlouhodobějšího nebo častějšího terapeutického setkávání s klientem nastavujeme individuální ceník dle osobní domluvy.