INDIVIDUÁLNÍ A PÁROVÉ TERAPIE

JAK PRACUJEME?

 

Ke  každému klientovi přistupujeme s respektem a bez předsudků. 

 

Terapii vnímáme jako hledání cesty, jak být plně sami sebou, bez závislosti na hodnocení a srovnávání. 

 

Nesoudíme. Naše role jsou rolí provázejícího na cestě, kdy se  klient setkává nejen s námi, ale také sám se sebou.

Společně pak usilujeme o poznání klientových vlastních možností a jejich realizaci, aby mohl žít naplněný život, opravdově a svým vlastním způsobem.

 

V naší práci využíváme metodu Life Dynamic. 

Integrativní koncept rozvoje osobnosti Life Dynamic je koncipován tak, že si každý jedinec vybuduje nejpozději do tří let život podle svých představ ve všech pro něj zásadních oblastech – vlastní osobnost, partnerské a rodinné záležitosti, pracovní oblast a volný čas.

 

 Koncept Life Dynamic nabízí možnosti osobního růstu, uvědomění a poznání vlivů vlastní historie na současný život, zážitek individuálního i párového terapeutického procesu, rozvoj a nácvik dovedností komunikace, zvládání krizových situací, práce s jednotlivci i párem cestou kontinuální sebezkušenosti a seberozvoje.

 

 

CENÍK SLUŽEB

Individuální terapie

1000 Kč/ hodinu

Párová terapie

1500 Kč/hodinu

V případě dlouhodobějšího nebo častějšího terapeutického setkávání s klientem nastavujeme individuální ceník dle osobní domluvy.