IMPRO PRO

APLIKOVANÁ IMPROVIZACE PRO RADOST, SEBEPOZNÁNÍ... PRO ŽIVOT

POZNEJTE DÍKY APLIKOVANÉ IMPROVIZACI LÉPE SAMI SEBE

PROČ IMPROVIZACI?  PROTOŽE IMPROVIZACE NAPOMÁHÁ:

 

Přijímat a brát do hry okolnosti, které nemůžeme ovlivnit.

 

Proaktivně reagovat a přijímat odpovědnost za vlastní akci.

 

Rozvíjet situace a nápady druhých.

 

Hledat řešení k problému skrze nové a neotřelé cesty.

 

Dovednost pracovat ve skupině a umět druhé podpořit.

 

Reflektovat vlastní potřeby a pocity a umět se opečovat.

„Život není věda, ale improvizace.”

Malcolm Parlett, Gestalt terapeut

IMPRO PRO RADOST, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEROZVOJ… PRO ŽIVOT 

Improvizovat v základním překladu znamená reagovat bez přípravy, a s tím je chybně spojena obava z rizika nekvalitního výkonu, vyšší chybovosti nebo panika, že člověk nebude vědět, co dělat v dané situaci.

 

Improvizace vychovává lidi k překonávání stereotypů. Může dodat sebedůvěru, pomoci překonat strach z neznámého, ztratit ostych, mluvit, i když o tématu moc nevíte, prostě to zkusit.

 

Pomáhá také uvědomit si, že situace není trapná do chvíle, dokud si to o ní nemyslíme sami.

 

Díky improvizaci můžeme ztišit našeho vnitřního kritika, odložit strach.

 

Přepnout z racionálního módu na ten intuitivní, hravý a kreativní.

 

Zkusit si, jak se cítím ve mně zcela neznámé či netradiční roli.

 

V psychoterapii věnujeme nepoměrně více pozornosti pláči a bolesti nežli smíchu a radosti. Využití impra v kontextu psychoterapie umožňuje tento poměr vyvážit. 

(P. Sheesley)

IMPRO PRO ČTVRTKY

ZAČÍNÁME  25.4.2024

DOCHÁZKOVÝ KURZ – 10 SETKÁNÍ V PRAZE 17.00 – 20.00 

 

KURZ JE POUZE PRO 16 OSOB

Společným jmenovatelem psychoterapie a aplikované improvizace je možnost setkání se sebou, se svou hravostí a autentickým já.

 

Budeme po malých krůčkách postupně prozkoumávat své hranice, sebehodnotu, komunikativnost, sebepodporu, spolupráci, práci s chybou, statusy, polarity…

 

To vše formou hry, přímého prožitku a vlastní zkušenosti. 

 

CENA ZA KURZ: 6 000 Kč 

CENA PRO STUDENTY ELIO:  5 500 Kč

IMPRO PRO VÍKEND

10.5. – 12.5.2024

KVĚTNOVÁ IMPROVIZACE  V PRAZE

 

KURZ JE POUZE PRO 16 OSOB

Během celého víkendu budeme prozkoumávat své hranice a sebehodnotu. To vše formou hry, přímého prožitku a vlastní zkušenosti.

 

Objevíme, co nám jde a proč. A také co nám nejde a co můžeme udělat pro to, aby to šlo. 

Začínáme v pátek v 17 hodin, končíme v neděli po obědě.

 

CENA ZA VÍKEND: 3 500 Kč

CENA PRO STUDENTY ELIO: 2 900 Kč

CENA PRO STUDENTY IMPRO ČTVRTKŮ: 2 500 Kč 

 
IMPROVIZAČNÍ KOTVY NA JEVIŠTĚ I DO ŽIVOTA
Ano a… 
Buď autentický
Buď zvídavý a zvědavý
Cti statusy
Dělej něco
Hraj si, buď zvídav
Chyba je kámoš, posouvá příběh – vem chybu do hry
Kdo jsem JÁ, kdo jsi TY, jaký máme VZTAH, KDE jsme a CO děláme
Naslouchej
Neber si nic osobně
Nech druhého zazářit
Nemluv o tom, udělej to
Nezamrzni, dělej něco, cokoli je lepší než nic
Oční kontakt
Opečuj svůj komfort
Potencuj sám sebe
Příběh se o sebe postará sám
Spolupracuj
Teď a tady
Vezmi chybu do hry
Vnímej polaritu
Zopakuj poslední slovo nebo větu
Zpomal
 

 

„Jsou lidé, kteří raději říkají ano, a jsou lidé, kteří raději říkají ne.

Ti, kteří řeknou ano, jsou odměněni dobrodružstvím, které zažijí.

Ti, kteří říkají ne, jsou odměněni bezpečím, kterého dosáhnou.“

 

Keith Johnstone

Zakladatel aplikované improvizace