IMAGINACE VEDENÉ PSYCHOLOGEM

CO JE TO IMAGINACE A JAK FUNGUJE

CO JE TO IMAGINACE?

Imaginace je psychologická metoda, kterou vyvinul švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung. Jedná se o techniku, která využívá představivosti a obrazového myšlení k prozkoumání nevědomých obsahů mysli a integrování je do vědomí. Tato metoda je často využívána v psychoterapii a hloubkové psychologii k podpoře osobního rozvoje a psychického zdraví.

Imaginace může být použita k práci s různými psychologickými problémy, včetně traumatu, stresu, úzkosti, depresí a hledání smyslu života. Je důležité, aby 

terapeut, který tuto metodu používá, měl dostatečné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti hloubkové psychologie a psychoterapie.

 

JAK FUNGUJE IMAGINACE V PSYCHOTERAPII?

Imaginace se často provádí jako „cvičení“, při kterém si klient vytváří dynamický mentální obraz sebe sama, jak vykonává požadovanou činnost. Při cvičení si klient vizualizuje své jednání co možná nejpřesněji v reálném čase, věnuje pozornost důležitým detailům a snaží se představit si, jak by se při tom mohl cítit. Během imaginace prochází klient několika kroky.

 

Relaxace a koncentrace: Klient je veden k relaxaci a zvýšení své koncentrace. Cílem je uvolnění myšlenek a snížení vnějšího rušení.

Vytvoření vnitřního obrazu: Klient je provázen procesem tak, aby si představil určitou situaci, postavu nebo symbol. Může být inspirován snem, fantazií nebo konkrétním problémem.

Explorace a interakce: Klient se soustředí na vnitřní obraz a vnímá ho co nejvíce detailně. Poté je provázen interakcí s tímto obrazem a sleduje, jak se mění nebo jaké pocity v něm vzbuzuje.

Dialog s vnitřním obrazem: Klient může zahájit dialog s postavou nebo symbolickým obrazem v aktivní imaginaci. Tímto způsobem může získat hlubší porozumění nevědomým aspektům své osobnosti, emocí a konfliktů.

 

CO JE CÍLEM IMAGINACE?

Cílem je integrovat nevědomé obsahy do vědomí klienta. Tím dochází k uvolnění potlačených emocí, rozpoznání vzorců chování a posílení celkového psychického zdraví.

C.G. Jung zdůrazňoval, že symboly v aktivní imaginaci mají osobní a kolektivní významy. Výklad těchto symbolů může odkrýt hlubší významy a archetypy, které odrážejí univerzální aspekty lidské psychiky.

 

 

IMAGINACE - JAK S NIM PRACOVAT?