SEBEPOZNÁVACÍ KURZY

PROČ JÍT CESTOU SEBEPOZNÁNÍ PRÁVĚ S NÁMI?

PROTOŽE INTENZIVNĚ PRACUJEME S TĚMITO TÉMATY:

 

Jak si vytvořit vnitřní klid

Jak řešit osobní i vztahové krize

Sebeprozkoumávání a sebepoznání těla a mysli

Jak to mají muži a jak ženy v oblastech  intimity s sexuality

Hravost a kreativita v pohybu, sexu a dalších stránkách života

Jak vybudovat kvalitní otevřený vztah a dlouhodobě si ho udržet

 

ZAČÍNÁME  25.4.2024

DOCHÁZKOVÝ KURZ – 10 SETKÁNÍ KAŽDÝ ČTVRTEK 17.00 – 20.00 

 

KURZ JE POUZE PRO 16 OSOB

Budeme po malých krůčkách postupně prozkoumávat své hranice, sebehodnotu, komunikativnost, sebepodporu, spolupráci, práci s chybou, statusy, polarity…

 

To vše formou hry, přímého prožitku a vlastní zkušenosti.

ŠKOLA INTIMNÍHO ŽIVOTA V PRAZE

ZAČÍNÁME  25.4.2024

DOCHÁZKOVÝ KURZ – 10 SETKÁNÍ KAŽDÝ ČTVRTEK 20.00 – 22.00

 

KURZ JE POUZE PRO 12 OSOB

Budeme se věnovat nejen tělu, ale i své mysli. Projdeme procesem sebepoznání, dotkneme se témat vztahů, intimity a sexuality.

 

Společně poladíme v bezpečném prostředí  mysl – tělo – vztahy tak, abychom se cítili spokojení, klidní  a mohli plně fungovat.

SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK LIFE DYNAMIC

ZAČÍNÁME  17.5.2024

DOCHÁZKOVÝ VÍKENDOVÝ KURZ – 4 SETKÁNÍ ROČNĚ 

 

KURZ JE POUZE PRO 16 OSOB

Kurz nabízí inspirující cestu k sebepoznání ve všech důležitých oblastech našeho života – vztah sám k sobě, vztah k původní rodině, partnerské vztahy, přátelství, volný čas a pracovní naplnění.

Dostanete konkrétní nástroje k případným změnám směřujícím ke zvýšení vlastní spokojenosti, naplněnosti ve všech uvedených oblastech.

10.5. – 12.5.2024

KVĚTNOVÁ IMPROVIZACE  V PRAZE

 

KURZ JE POUZE PRO 16 OSOB

Během celého víkendu budeme prozkoumávat své hranice a sebehodnotu. To vše formou hry, přímého prožitku a vlastní zkušenosti.

 

Objevíme, co nám jde a proč a také co nám nejde a co můžeme udělat pro to, aby to šlo 🙂 A také zažijeme, jaké je to stát před diváky.

5.8. – 10.8.2024

SEBEPOZNÁVACÍ  IMPROVIZACE PRO LEHKOST BYTÍ 

 

POBYT JE POUZE PRO 16 OSOB

Během celého týdne  budeme prozkoumávat své hranice a sebehodnotu. To vše formou hry, přímého prožitku a vlastní zkušenosti.

 

Objevíme, co nám jde a proč a také co nám nejde a co můžeme udělat pro to, aby to šlo 🙂 A také zažijeme, jaké je to stát před diváky.

POZNEJTE LÉPE SAMI SEBE, SVOU MYSL I TĚLO NA POBYTECH S NÁMI